Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is altijd op zoek naar leuke nieuwe activiteiten om de leden te vermaken. Dit doen ze elk jaar onder een zelfbedachte naam. Die wordt binnenkort bekend gemaakt samen met een klassieke foto!

Contact: activiteitencommissie@groningerstudententoneel.nl

Facebook: Activiteitencommissie GST

Gijs Thedinga
Voorzitter

Femke Bijl
Vicevoorzitter/Secretaris

Patrick Kok
Penningmeester

Jildou Hoogland
Commissaris PR

Annabelle van Horssen
Algemeen Lid

Festivalcommissie

De festivalcommissie is een compleet nieuwe commissie sinds dit jaar! De commissie zal de organisatie van de voorstelling van het Groninger Studenten Toneel op Stukafest op zich nemen en ook zal de commissie streven om een voorstelling te bewerkstelligen in een van de containers op Noorderzon. Het doel hiermee is om meer speelplezier te bieden aan onze leden en om kwalitatieve voorstellingen te presenteren ter promotie van onze naam. Zo zal er ook gekeken worden of het mogelijk is om aanwezig te zijn op meer evenementen om het GST te representeren.

Iris Voogt

Voorzitter

Fenna Smits
Secretaris/Spelersbegeleider

Deborah Fidder
Penningmeester/Productie
Introkampcommissie

Deze commissie organiseert het jaarlijkse introductiekamp voor nieuwe én bestaande leden.

Contact: introkamp.gst@gmail.com

Facebook: Introkampcommissie

Non-actief


Reiscommissie

De reiscommissie is een compleet nieuwe commissie sinds dit jaar! Ik laat jullie graag kennismaken met de meest avontuurlijke commissie van het Groninger Studenten Toneel. Het doel van deze commissie is reizen organiseren voor onze leden tegenover een goedkope vergoeding. Hoe vaak per jaar deze reizen plaats zullen vinden en waarheen zal nog overlegd moeten worden, maar dat gaan jullie als commissie samen bekijken en bepalen.

Demi Klumper
Voorzitter

Jelle Duizendstra
Vicevoorzitter/secretaris

Fenna Smits
Penningmeester

Annabelle
Commissaris PR

Productiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het voorbereiden en ondersteunen van de Commissaris Productie van het bestuur. Daarbij houden haar leden zich onder andere bezig met kap en grime, kostuums en decor.

Contact: productie@groningerstudententoneel

Esmoreit van der Plas
Voorzitter & penningmeester

Jelle Duizenstra
Algemeen Lid

Manon Plazier 
Algemeen Lid

Margot Versteeg
Algmeen Lid

Aniek Vintges  

Algemeen Lid

Mediacommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het maken van foto's tijdens GST-evenementen, het beheren van diverse media en het maken van een almanak.

Contact: extern@groningerstudententoneel.nl

Rianne Feenstra 
Voorzitter

Patrick Kok
Vicevoorztitter/Penningmeester

Lisette van der Meer
Algemeen Lid

Melanie Visscher 
Algemeen Lid

Ingrid van der Veen
Algemeen Lid

Lustrumcommissie

Contact: lustrumcommissie@groningerstudententoneel.nl

Non-actief

KEI-commissie

Deze commissie is het promoteam van het Groninger Studenten Toneel tijdens de KEI-week, en houdt zich bezig met de voorbereidingen en uitvoering van GST-zichtbaarheid tijdens alle KEI-evenementen.

Contact: voorzitter@groningerstudententoneel.nl

Non-actief 

24-hour-play commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van de 24-hour-play, een groots evenement waar in het tijdsbestek van precies één dag een toneelstuk wordt geproduceerd en opgevoerd.

Jonna Bo Lammers
Voorzitter

Benjamin de Graaff
Secretaris

David Breukelman
Penningmeester

Tristan Foot
Algemeen Lid

Deborah Fidder
Algemeen Lid