Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is altijd op zoek naar leuke nieuwe activiteiten om de leden te vermaken. Dit doen ze elk jaar onder een zelfbedachte naam. Die wordt binnenkort bekend gemaakt samen met een klassieke foto!

Contact: activiteitencommissie@groningerstudententoneel.nl

FacebookActiviteitencommissie GST

Gijs Thedinga
Voorzitter

Femke Bijl
Vicevoorzitter/Secretaris

Patrick Kok
Penningmeester

Jildou Hoogland
Commissaris PR

Annabelle van Horssen
Algemeen Lid


accie_gst_foto.jpg
festivalcommissie_gst_fofo.jpg

Festivalcommissie

De festivalcommissie is een compleet nieuwe commissie sinds dit jaar! De commissie zal de organisatie van de voorstelling van het Groninger Studenten Toneel op Stukafest op zich nemen en ook zal de commissie streven om een voorstelling te bewerkstelligen in een van de containers op Noorderzon. Het doel hiermee is om meer speelplezier te bieden aan onze leden en om kwalitatieve voorstellingen te presenteren ter promotie van onze naam. 

Contact: festivalcommissie@groningerstudententoneel.nl

Iris Voogt

Voorzitter

Fenna Smits

Secretaris/Spelersbegeleider

Deborah Fidder

Penningmeester/Productie


Reiscommissie

De reiscommissie is een compleet nieuwe commissie sinds dit jaar! Ik laat jullie graag kennismaken met de meest avontuurlijke commissie van het Groninger Studenten Toneel. Het doel van deze commissie is reizen organiseren voor onze leden tegenover een goedkope vergoeding. Hoe vaak per jaar deze reizen plaats zullen vinden en waarheen zal nog overlegd moeten worden, maar dat gaan jullie als commissie samen bekijken en bepalen.

Contact: reiscommissie@groningerstudententoneel.nl 

Demi Klumper
Voorzitter

Jelle Duizendstra
Vicevoorzitter/secretaris

Fenna Smits
Penningmeester

Annabelle
Commissaris PR

reiscommissie_gst_foto.jpg


mediacommissie_gst_foto.jpg

Mediacommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het maken van foto's tijdens GST-evenementen, het beheren van diverse media en het maken van een almanak.

Contact: extern@groningerstudententoneel.nl

Rianne Feenstra 
Voorzitter

Patrick Kok
Vicevoorztitter/Penningmeester

Lisette van der Meer
Algemeen Lid

Melanie Visscher 
Algemeen Lid

Ingrid van der Veen
Algemeen Lid 

24-hour-play commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van de 24-hour-play, een groots evenement waar in het tijdsbestek van precies één dag een toneelstuk wordt geproduceerd en opgevoerd.

Contact: info@the24hourplaysgroningen.nl

Jonna Bo Lammers Voorzitter

Benjamin de Graaff Secretaris

David Breukelman Penningmeester

Tristan Foot Algemeen Lid

Deborah Fidder Algemeen Lid

24hr_plays_gst_foto.jpg
introkamp_2019.jpg

Introkampcommissie

Deze commissie organiseert het jaarlijkse introductiekamp voor nieuwe én bestaande leden.

Contact: introkamp.gst@gmail.com

Facebook: Introkampcommissie


Wordt binnenkort bekend gemaakt!


KEI-commissie

Deze commissie is het promoteam van het Groninger Studenten Toneel tijdens de KEI-week, en houdt zich bezig met de voorbereidingen en uitvoering van GST-zichtbaarheid tijdens alle KEI-evenementen.

Contactvoorzitter@groningerstudententoneel.nl


Wordt binnenkort bekend gemaakt!

kei_2019.jpg
Screenshot_20200130_133533.jpg


Productiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het voorbereiden en ondersteunen van de Commissaris Productie van het bestuur. Daarbij houden haar leden zich onder andere bezig met kap en grime, kostuums en decor.

Contact: productie@groningerstudententoneel

Esmoreit van der Plas
Voorzitter & penningmeester

Jelle Duizenstra
Algemeen Lid

Manon Plazier 
Algemeen Lid

Margot Versteeg
Algemeen Lid

Aniek Vintges  

Algemeen Lid


Lustrumcommissie

Contact: lustrumcommissie@groningerstudententoneel.nl

Non-actief
Band

Contact: band@groningerstudententoneel.nl

Zangers: Jonna Bo Lammers, Deborah Fidder, Manon Plazier

Gitarist: Sietse van der Ree, Barend Bruinsma

Drummer: Nathian Wiersma

Toetsenist: Carlo Pinna

Bas: zoekende

Onze sponsoren