Antigone

Het Groninger Studenten Toneel speelde: "Antigone"

antigone_poster.png

Na een bloedige machtsstrijd beslist Antigone om, tegen de verordening van koning Kreon in, haar broer Polyneikes te begraven. Ismène, de zus van Antigone, probeert haar tegen te houden.

Wat gebeurt er als twee mensen die even standvastig zijn tegenover elkaar komen te staan? Regeert de wet of spreekt het hart?

Antigone is een tragedie waarin wetten botsen die allebei geldig lijken te zijn. Een tragedie waarin voor het verlangen naar rechtvaardigheid de hoogste prijs wordt betaald: de dood.

Het Groninger Studenten Toneel (GST) houdt van uitdaging. Zelf kleur geven aan de rijke thematiek van het stuk. Bij het GST hebben de koorleden een eigen karakter met individuele teksten meegekregen. Als ensemble is het koor de schakel tussen het verhaal en het publiek, de ene keer commentator, de andere keer vragensteller...

Kalina Vladovska (slagwerk, marimba en winnares Prinses Christina Concours 2019) en Gaile Samborskyte (cello), beide studerend aan het Prins Claus Conservatorium, spelen een grote muzikale gastrol.

Kom er maar om: een sterke twaalfkoppige cast met mooi drama en prachtige livemuziek!

Regie: Maaike van den Hoek. Regieassistent: Martje Hiemstra. Decor en kostuums: Lara Wouters.

Spel: Lise-Lore Elbers, Rianne Feenstra, Demi Klumper, Arjan de Vries, Maurits Paauwe, Fatum Abubakar, Jordy de Boer, Fenna Smits, David Breukelman, Sietse van der Ree, Nienke de Jong

Muziek: Kalina Vladovska en Gaile Samborskyte.