Vrienden van het GST

Word vriend

Word:

  1. Vriend €9,95 ,-
  2. Goede Vriend €24,95 ,- 
  3. Boezemvriend €49,95 ,-

van het Groninger Studenten Toneel!

Vul het formulier op deze pagina in of stuur een email naar vicevoorzitter@groningerstudententoneel.nl om je aan te melden.

De voordelen van Vriend van het GST:

  • 50% korting op entreeprijzen
  • Vervroegd mogelijkheid tot het verkrijgen van premièrekaartjes
  • Nieuwsbrief GST
  • De GST Maandborrel
  • Mogelijk maken van culturele vernieuwing
  • Bestaan van de organisatie in stand houden

De incassering vindt plaats in juni.

Afmelden als vriend, goede vriend of boezemvriend kan door voor 1 januari een email te sturen naar vicevoorzitter@groningerstudententoneel.nl

Aanmeldformulier

Gegevens

Titel:

 Dhr. Mw.

Voor en achternaam*

Adres*

Uw email*

Betaling

Rekening(IBAN)*

Plaats*

Bedrag

 9,95,- 24,95,- 49,95,-

Machtiging*

Ja , ik word vriend van het Groninger Studenten Toneel. Hierbij machtig ik Stichting Groninger Studenten Toneel, tot wederopzegging, om jaarlijks het zojuist aangegeven bedrag van mijn bank-, of girorekening af te schrijven.